Styrelsen

Bengt Julins stiftelse förvaltas och företräds av en styrelse bestående av personer som besitter hög kompetens och ett djupt engagemang inom området. Ingen av ledamöterna mottar arvode.

Rolf Julin
Medgrundare och ordförande i stiftelsen. Yrkeserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Även engagerad i Bengt Julins Fond inom Nationalmusei Vänner samt stipendiet Unga Konsthantverkare.

Elsebeth Welander-Berggren
Museichef, f.d. adjungerad professor vid Göteborgs universitet. Föreläser och skriver artiklar och böcker inom området konsthantverk och design.

Inger Molin
Gallerist med bakgrund inom allt konsthantverk. Undervisning vid Handarbetets Vänners (HV) Skola samt eget utövande. Mångårig intendent vid Blås & Knåda, glas- och keramikgruppen. Grundare av Galleri IngerMolin samt verksamhetsansvarig 1998-2012. Frilansande verksamhet riktad mot bokförlag.

Dagmar Schmidt
F.d. gallerist med ett genuint intresse för nutida konst. Samlare av nutida konst. Samarbetar med primärt unga konstnärer och gallerister.

Cilla Robach
Fil Dr och förste intendent vid Nationalmuseum. Cilla Robach var curator för utställningen Slow Art (2012) och Konceptdesign (2005) och har medverkat i en rad publikationer om konsthantverk och design. Under åren 2013-2016 var hon rektor för Beckmans Designhögskola.

Bilden:
Josefine Davidsson, skål av mässing
Foto: Hans Thorwid Gåva 1983 från Bengt Julins fond i Föreningen Nationalmusei Vänner