Så här ansöker du

I din ansökan ska det framgå hur din konstnärliga verksamhet är kopplad till konsthantverk eller konstindustri. Det ska även framgå hur det ekonomiska stödet ska användas. Ansökan skickar du till info@bj-stiftelse.se.

En ansökan ska innehålla följande information samt svara på följande frågor:

  • * Ditt namn
  • * Din e-post
  • * Ditt telefonnummer
  • * Hur är din verksamhet kopplad till konsthantverk, konstindustri eller industridesign?
  • * Vad ska det ekonomiska stödet användas till?
  • * Målsättning och syfte med ditt projekt?
  • * Hur mycket pengar söker du för ditt projekt?
  • * Bifoga eventuellt material som berättar mer om dig och ditt projekt

 

Tips
Var konkret med ditt syfte för ansökan. Formulera dig kortfattat och definiera dina mål tydligt. Bifoga gärna bildmaterial eller andra bilagor som förstärker din ansökan.

Vad händer med din ansökan?
Din ansökan behandlas av stiftelsens styrelse som sammanträder 3-4 gånger per år. Besked meddelas per mail eller post. Styrelsen behöver inte motivera sitt beslut.