Projekt vi stödjer

Bengt Julins genuina engagemang för konsthantverk och konstindustri var sprunget ur hans allmänna entusiasm och nyfikenhet. Bengt Julins stiftelse har under 2000 talet delat ut över 4,5 miljoner kr till verksamheter som uppfyllt stiftelsens kriterier.

Bengt Julins stiftelse har bland annat delat ut stöd till:

Enskilda utövandet
– Examensarbeten
– Studie- forskningsresor
– Dokumentation av viktiga arbeten
– Vissa utställningsprojekt
– Artist in Residence – projekt


Skolor & Utbildning
– Speciella utbildningsprojekt av bred vikt
– Stipendier till studenter vid Capellagården och Nyckelviksskolan
– Artist in Residence – projekt
– Stöd för viktiga, breda publikationer från skolor


Publikationer
– Stöd till kataloger vid vissa utställningar
– Stöd till symposier i utbildningssyfte
– Viss forskning inför utställningar

Bilden:
Nils Barck, Urna utförd ca 1900
Gåva 2004 från Bengt Julins fond i Nationalmusei Vänner.