Om stiftelsen

Bengt Julins Stiftelse för konsthantverk, konstindustri och industridesign har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen delar ut bidrag till konstnärlig utveckling, enskild eller inom ramen för utbildning. Sedan 1993 har stiftelsen delat ut drygt 4,5 miljoner kronor, varav 515 000 kronor delades ut under 2016.

I samband med att stipendiet Unga Konsthantverkare delas ut av Bengt Julins Fond inom Nationalmusei Vänner arrangerar stiftelsen symposier. Detta sker vartannat år.

Stiftelsen samarbetar för närvarande med Capellagården på Öland, där tre stipendier à 30000 kr årligen delas ut. Stipendierna delas ut i samband med sommaravslutningen i Vickleby kyrka.

Bertil Vallien, Huvud Janus III
Foto: Rikard Karlsson
Gåva 2000 från Bengt Julins Fond i Föreningen Nationalmusei Vänner