En livslång passion för konst

Bengt Julin var en lågmäld mecenat med ett genuint intresse för konst och konsthantverk. Hans öppenhet och nyfikenhet bidrog till att han kom i nära kontakt med dåtidens förgrundsgestalter och utövare inom samma område. Bengt ägnade sig helhjärtat åt sitt konstintresse och gjorde oumbärliga insatser på området. I egenskap av mecenat och medlem i Nationalmusei Vänner, som skattmästare i Östasiatiska Museets Vänner, samt som vice ordförande i Konsthantverkarnas Vänner.

Stora donationer

Bengt Julin donerade betydande summor för inköp av konsthantverksobjekt, objekt som han ofta själv lokaliserade.

Den enskilt största insatsen gjorde Bengt Julin för Nationalmuseum. Han bidrog bland annat till att Nationalmuseum kunde göra förvärv av betydande samtida konsthantverk, främst svenskt. Idag är Bengt Julins fond den näst största inom Nationalmusei Vänner och möjliggör fortsatt viktiga förvärv till museet.

Levande minne

Bengt Julins namn är sedan länge inristat med guld i Nationalmuseums trapphall – likaså i minnet hos alla de familjemedlemmar, vänner och konstnärer som genom åren fått ta del av hans värme, nyfikenhet, entusiasm och engagemang. Genom hans fonder lever Bengt Julins namn och gärning vidare.

Bengt julin, en lågmäld mecenat

1930: Examen vid latinlinjen vid Beskowska skolan i Stockholm.
1930-31: Militärtjänst vid Kungliga Jämtlands fältjägarregemente i Östersund.
1934: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
1952: Medlem i Sancte Örjans Gille som främjar konstnärlig och industriell verksamhet.
1983: Instiftar Bengt Julins fond inom Nationalmusei Vänner.
1991: Hedersledamot i föreningen Nationalmusei Vänner.
1993: Bengt Julins stiftelse för konsthantverk, konstindustri och industridesign instiftas.
1997: Köper Gamla Stans galleri som blev Galleri Lejonet.
1981: Ordförande i Föreningen Formmuseets Vänner.
1998: Hedersledamot i Föreningen Formmuseets Vänner.
1999: Hedersledamot i Svenska Museivänföreningen.
2001: Stipendiet Unga Konsthantverkare instiftas.

Bengt Julin, son till Richard och Ruth, föddes 1911 i Stockholm. Bengt utbildades till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och efter flera års bankpraktik i Tyskland, Schweiz, England, USA, Frankrike – och framför allt vid Stockholms Enskilda Bank – blev det som assuransdirektör inom sjöförsäkringsaktiebolaget ÄGIR som Bengt tillbringade sina flesta yrkesverksamma år. 1977 gick Bengt i pension, då som verkställande direktör inom Exqvisita AB i Stockholm.

Bilden:
Bengt Julin (1911-2005)