Med säte i Stockholm delar Bengt Julins Stiftelse för konsthantverk, konstindustri och industridesign ut bidrag till forskning och utbildning till utvalda verksamheter.

Vartannat år arrangerar stiftelsen även symposier då stipendiet Unga Konsthantverkare delas ut av Bengt Julins Fond inom Nationalmusei Vänner.